Začněte s léčbou závislosti na alkoholu včas

Čím dřív tím líp. Toto staré české přísloví v sobě nese ověřenou moudrost. Hezky se to říká, ale mnohem hůř provádí. Zejména pokud jde o tak závažnou věc jako je pití. Přesněji řečeno pití přes míru. Vidět v takovém stavu svět kolem sebe takový, jaký opravdu je, se podaří jen ve světlých chvilkách. Až zase budete mít jasnou mysl, tak využijte tento okamžik pravdy pro své zásadní rozhodnutí. Když si dokážete plně uvědomit, jak na tom skutečně jste, tak v sobě určitě najdete sílu tento problém co nejrychleji řešit. Začněte bojovat za svoji svobodu a život se vám zase začne líbit.

Vyřešte to hned

Stačí udělat první krok a vaše cesta ke svobodě může začít. Léčba závislosti na alkoholu v nestátním psychologickém zařízení je založena na spojení psychoterapeutického programu s příjemným prostředím. Harmonogram 28denního programu je koncipován do bloků terapií, relaxování. Veškerá péče je zajišťována naprostými profesionály v daných oborech. Prostředí, ve kterém budete trávit svůj skoro měsíční ozdravný pobyt, je příjemným wellness resortem. Velký důraz je kladen na anonymitu a osobní prostor každého klienta. Vysokou kvalitu nabízených služeb každý ocení.